श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : सांगली नागांव कवठे
उपासना केंद्र :

श्री विठ्ठल मंदिर, नागांव कवठे

सेवा प्रमुख :

श्री अशोक आण्णाप्पा पाटील
मुक्काम पोस्ट - नागांव कवठे,
ता. तासगांव, जि. सांगली, पिन कोड - ४१६३०७.

उपासनेविषयी माहिती :

गुरुवारी सकाळी ८ ते ९.३० प्रातस्मरण आळीपाळीने,
सायंकाळी ४ ते ५.३० सायंस्मरण आळीपाळीने,
रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org