श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : ताडदेव
उपासना केंद्र :

श्री. सिधकला भजनी मंडळ (ताडदेव)

शिवगणेश मंदिर साने गुरुजी मार्ग 

ताडदेव मुंबई ४०० ०३४

सेवा प्रमुख :

मुंबई (प) 
सौ. अरुन्न्धती अरुण दुधवडकर 
१०२,सुपारीवाला बिल्डींग 
ताडदेव टॉवर च्या मागे अ सी . मार्केट समोर मुंबई सेन्ट्रल (प) ताडदेव मुंबई ४०० ०३४

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायं काळी ४.०० ते ५.३० नेमाचे  सायंस्मरण  व प्रात : स्मरण    भजन  
रविवारी  सकाळी ८.०० ते ९.०० बलोपासना 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org