श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : नाशिक भगूर
उपासना केंद्र :

मधुकलश बंगला, विजयनगर, देवळाली
कॅम्प, नाशिक.
पिन कोड - ४२२४०१

सेवा प्रमुख :

श्री. प्रकाश वसंतराव दाणी
पंचमोती हौ. सोसायटी, विजयनगर, देवळाली 
कॅम्प, नाशिक
पिन कोड - ४२२४०१
फोन न. - ९५५२३९४४६१

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना
दर शनिवार सायंस्मरण भजन सायंकाळी ४ ते ५.३०

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org