श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : तळा
उपासना केंद्र :

हनुमान  मंदिर  स्टेट बँक  शेजारी 

सेवा प्रमुख :

श्री.संतोष भिकाजी लिंगायत 
मधली आळी
मु.पो. ता. तळा जि. रायगड
मो.नं.०८०८७५७४९२६ 

उपासनेविषयी माहिती :

मंगळवार ४.०० ते ५.३० सायंस्मरण भजन 
शनिवार ४.०० ते ५.००  नित्योपासना 
रविवार सकाळी ८.०० ते ९.०० बालोपासना व ४.०० ते ५.३० सायंस्मरण भजन 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org