श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रायगड धामणसई
उपासना केंद्र :

मारुती  मंदिर
मु.धामणसई,पो. पिंगळसई
ता.रोहा,जि. रायगड

सेवा प्रमुख :

श्री. शंकर नथूराम कदम
सिद्धकला भजन मंडळ (धामणसई)
मु.धामणसई,पो. पिंगळसई
ता.रोहा,जि. रायगड
मो.नं.०९२६०२८७८३६  

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना 
दररोज सायंकाळी  ७.०० ते ८.३० प्रात:स्मरण/ सायंस्मरण 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org