श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रत्नागिरी तेली आली
उपासना केंद्र :

संत संताजी जगनाडे महाराज मंदिर
तेली आळी मु.पो रत्नागिरी   
 ता. जि.रत्नागिरी 

सेवा प्रमुख :

श्री.राजेंद्र दत्तात्रय खानविलकर 
तेली आली मु.पो रत्नागिरी   
 ता. जि.रत्नागिरी 
मो.नं. ०९२७२७२२०९० 

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवार बालोपासना  सकाळी ८.०० ते ९.००  
 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org