श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रोहा अष्टमी
उपासना केंद्र :

विठ्ठल मंदिर कसर आळी
मु.पो.अष्टमी ता.रोहा जि.रायगड 

सेवा प्रमुख :

सौ.सरिता संतोष कोंडे 
मराठा आळी 
मु.पो.अष्टमी ता.रोहा जि.रायगड 
मो.नं. ०९२७१८२२२९० 

उपासनेविषयी माहिती :

गुरुवार ४.०० ते ५.३० सायंस्मरण भजन 
रविवार सकाळी ९.०० ते १०.०० बालोपासना
 

 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org