श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : खानापूर गुंजी
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन (श्रीहरिमंदिर)
पंचायत ऑफिस जवळ,
मु. पो.गुंजी 
ता.खानापूर जि .बेळगाव  ५९११२०
 

 

सेवा प्रमुख :

श्रीमती सुमन व्यंकटेश जांबोटकर 
मु. पो.गुंजी 
ता.खानापूर जि .बेळगाव  ५९११२०
मो.नं.०७३५३११०८७७ 

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रो  ७.३० ते ९.०० भजन व एकादशीचे भजन सर्व उत्सव 
दर रविवारी सकाळी  ७.३० ते ८.३० बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org