श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १२८४ शाखा

कुसगांव
कुसमोळी
कुप्पटगिरी
कुणकीकोप
कुडाळ
कोपरगांव
कोंडसकोप
कोल्हापूर सेनापती कापशी
कोल्हापूर मुरगुड
१० कोल्हापूर मलकापूर
११ कोल्हापूर कुरुंदवाड
१२ कोल्हापूर कावळा नाका
१३ कोल्हापूर कळंबा
१४ कोल्हापूर गंगापूर
१५ कोल्हापूर
१६ कोलगांव
१७ कोकिसरे (कणकवली)
१८ किरहलशी
१९ किरावळे
२० खोपोली विहारी
२१ खोपोली खालापूर
२२ खेर्डी, वेहेळे
२३ खेर्डी तुरळ खेरशेत
२४ खेर्डी पिंपळी
२५ खेर्डी पाग
२६ खेर्डी कान्हे
२७ खेर्डी देऊळवाडी
२८ खेर्डी दादर
२९ खेर्डी चिखली
३० खेर्डी
३१ खेमेवाडी
३२ खेड सावर्डे हडकणी
३३ खेड नातूनगर
३४ खेड खवटी
३५ खेड जामगे
३६ खेड धामणी
३७ खेड भरणे
३८ खेड
३९ खासबाग बेळगावी
४० खानापूर, वड्डेबैल
४१ खानापूर, तोपिनकट्टी
४२ खानापूर, तिर्थकुडये
४३ खानापूर, तिओली
४४ खानापूर तारवाड
४५ खानापूर हलकर्णी विठ्ठल-रखुमाई मंदिर
४६ खानापूर गुंजी
४७ खानापूर गर्बेनहट्टी
४८ खानापूर बैलूर
४९ खानापूर
५० खणगांव
५१ खैरवाड
५२ खादरवाडी
५३ खडक गल्ली बेळगावी
५४ केदनूर
५५ कावळेवाडी
५६ कवळे (फोंडा)
५७ कौंदल
५८ कौलापूरवाडा
५९ काटगाळी
६० काटगाळी
६१ कसबा नंदगड
६२ कसाळ
६३ कारवार
६४ कारवार रामनगर
६५ कर्ले
६६ कर्जत- नांगुर्ले
६७ कर्जत-कर्जत
६८ कर्जत- जांभिवली
६९ कर्जत - भिसेगाव
७० कर्जत दहिवली
७१ करंजाळ
७२ करंबळ
७३ कारलगा
७४ करजगांव
७५ करजगी
७६ कराड
७७ कपोली ( के . सी. )
७८ कापोली
७९ कपिलेश्वर बेळगावी
८० कणकुंबी
८१ कणकुंबी
८२ कणकवली फोंडा घाट
८३ कणकवली
८४ कांजळे
८५ कंग्राळी
८६ कणकवली गावडेवाडी
८७ कामतगे
८८ कामत गल्ली बेळगावी
८९ कमकारट्टी
९० कल्याण (बिर्ला कॉलेज रोड)
९१ कल्याण पडघा
९२ कल्याण (मुरबाड रोड)
९३ कल्याण मुरबाड गाव
९४ कल्याण पूर्व तिसगांव
९५ कल्याण पूर्व काटेमानिवली
९६ कल्याण पूर्व कचोरे
९७ कल्याण भिवंडी वाणीआळी
९८ कल्याण भिंवंडी साक्रादेवी मंदिर
९९ कल्याण (पश्चिम)
१०० कळवा विटावा
१०१ कळवा सह्याद्री
१०२ कळवा
१०३ कळवा त्रिमुर्ती सोसायटी
१०४ कलमठ (कणकवली)
१०५ कालमणी
१०६ कल्लेहोळ
१०७ कळंबस्ते
१०८ कालमणी
१०९ कालखांब
११० काळाचौकी
१११ कद्रा
११२ कडोली
११३ कडेगांव
११४ काशी मीरा


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org