श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण ११०३ शाखा

क्र. शाखा
११०० लालबाग
११०१ कचोरे‚ कल्याण पूर्व
११०२ काटेमानिवली, कल्याण पूर्व
११०३ साक्रादेवी मंदिर भिंवंडी,
 
आद्य... १५६ १५७   - अंत्य
शाखेचे नाव : वडगाव, पुणे
सेवा प्रमुख :

सौ.वृषाली उल्हास केंगे
सी-५०५, क्रॉस ओव्हर काउंटी, वडगाव बुद्रुक, सिंहगड रोड, पुणे – ४११०४१
फोन नं. - ९८९०५८६५६७

उपासना केंद्र :

भैरवनाथ मंदिर, म.न.पा. कार्यालयासमोर,        वडगाव बुद्रुक, पुणे -४११०५१  

उपासनेविषयी माहिती :

* दररोज दुपारी ४.०० ते ५.३० वारांचे भजन         
* दर रविवारी सकाळी ८.०० ते ९.०० बालोपासना 


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org